DELFT
follow us at Twitter
follow us at Facebook
 

Nederland in Dialoog


Achtergrond Dag van de Dialoog

 

Nederland in Dialoog

Onder de vlag 'Nederland in Dialoog' wordt sinds 2006 in een groeiend aantal plaatsen in Nederland jaarlijks de Dag van de Dialoog georganiseerd. In 2012 waren dit er ruim 85. Het doel van Nederland in Dialoog is om mensen met elkaar in gesprek te brengen over thema's die lokaal spelen. Door in kleine groepen aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit te wisselen, ontstaat er ruimte voor een gelijkwaardig gesprek, inspiratie en nieuwe inzichten. Door de uiteenlopende achtergronden van de deelnemers wordt de kennis over elkaar vergroot. Dit vormt de basis voor wederzijds respect.

Oorsprong

In Rotterdam werd het idee van de Dag van de Dialoog bedacht en voor het eerst georganiseerd na de aanslagen in Amerika op 11 september 2001. De Dag van de Dialoog bleek mensen dichter bij elkaar te brengen; het gaf mensen nieuwe inzichten en bracht issues boven tafel die voorheen onbesproken bleven. Andere steden, zoals Schiedam, Hengelo, Amsterdam en Delft volgden het voorbeeld van Rotterdam en organiseerden hun eigen Dag van de Dialoog.

Coördinatie

De coördinatie van Nederland in Dialoog is in handen van de landelijke werkgroep. Zij wordt ondersteund door een coalitie van nationale partners en ambassadeurs. De coördinatie van de dialoogdagen in het land ligt in handen van lokale coördinatoren.

Nationale Partners

In het Oranje Fonds werd de partner gevonden die het mogelijk maakt om de plannen tot uitvoering te brengen. Sinds 2008 heeft stichting Nederland in Dialoog een Adviescomité dat de verdere ontwikkeling van het initiatief mogelijk maakt. Hierin zitten tot nu toe Albert Heijn, Woningcorporatie Ymere, COC Nederland, Brahma Kumaris, Art. 1, Nieuwe Maan Netwerk, het Oranje Fonds en Rabobank.

In 2012 hebben NID, Rabobank en het Wereld Natuur Fonds een (inter)nationale jongerendialoog vormgegeven onder de naam World=U. Seats2Meet draagt wezenlijk bij door in Maarssen, Utrecht en Amersfoort trainingsruimte en werkplek aan te bieden. Naast de landelijke partners is er een groot netwerk van bedrijven en organisaties betrokken bij de 70 afzonderlijke dialoogdagen in het land.

www.nederlandindialoog.nl