DELFT
follow us at Twitter
follow us at Facebook
 

wat is een dialoog?

In een dialoog gaat het over luisteren, doorvragen en ontmoeten, waardoor nieuwe inzichten, ideeën, kansen en soms ook concrete initiatieven ontstaan, die de betrokkenheid en de maatschappelijke samenhang in de stad bevorderen.

Dankzij de gesprekregels is er tijd om naar elkaar te luisteren:  

 1. Ieder mens heeft recht op zijn eigen persoonlijk verhaal. 
 2. Een dialoog gaat niet over meningen uitwisselen, maar over luisteren.
 3. Ieder mens heeft behoefte aan waardering.
 4. Echt nieuwsgierig zijn naar de ervaringen, gedachten en gevoelens van anderen zorgt voor meer begrip. Je open stellen voor de ander doe je door te luisteren en je voor te stellen wat de ander zegt.
 5. Sommige mensen hebben langer tijd nodig om de woorden te vinden. En soms is het even stil.
 6. Spreek voor jezelf, namens jezelf. Praat vanuit 'ik' en citeer niemand anders.
 7. Stel gerust vragen. Bijvoorbeeld als het algemeen wordt, vraag dan naar concrete voorbeelden. Of vraag om toelichting als je iets niet begrijpt.
 8. Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden: met respect en vriendelijkheid.

De Dag van de Dialoog berust op 5 pijlers:

 1. Het is een maatschappelijk initiatief voor de stad van burgers en organisaties.
 2. Gesprekken vinden plaats in groepen van 6 à 8 personen.
 3. De gesprekken gaan over één centraal thema en volgen vaste vragen die zijn opgesteld volgens de landelijk ontwikkelde dialoogmethodiek.
 4. De gesprekken worden geleid door getrainde gespreksleiders.
 5. Het Platform coördineert de Dag van de Dialoog, ondersteunt deelnemende organisaties en zorgt voor communicatie en publiciteit.